Dejeneratif Lomber Skolyoz (Haziran 2011 Olgusu)


54 yaşında kadın hasta her iki bacağına vuran bel ağrısı yakınmasıyla 2008 yılında başvurdu. Uzun yıllardır bulunan ağrılarının son iki yılda arttığı, fizik tedaviden ve ilaç tedavisinden yarar görmediğini ifade ediyordu. Nörolojik muayenesi normaldi. Hastanın direkt grafileri ve Manyetik Rezonans Görüntülemesinde  lomber bölgede hemen tüm disk mesafelerde disk yüksekliğinin azalması, bulging ve nöral foramenlerde ılımlı daralmalarla giden yaygın spondiloz bulguları ve hafif bir skolyoz görülüyordu.

Lomber dejeneratif skolyoz
(Direkt grafi ve MRG incelemelerinde lomber bölgede yaygın spondilotik değişiklikler, skolyoz ve özellikle L2-L4 arası intervertebral foramenlerde daralma görülmektedir).

Omurgasının durumu, yakınmalarının nedeni ve tedavi seçenekleri hastayla tartışılarak hangi yoldan gidileceğine karar verildi. Temel yakınmanın radikülopatiden çok bel ağrısı oluşu, nörolojik defisit bulunmaması, lomber bölgedeki yaygın spondiloz bulguları ve uygulanacak bir cerrahinin çok mesafeyi içerecek büyük bir cerrahi olacağı gibi etkenler göz önüne alınarak cerrahi düşünülmedi. Hastaya epidural steroid uygulandı.Hasta bu tedaviden büyük yarar gördü ve yaklaşık 6 ay semptomsuz seyretti.
     6. aydan semptomları yavaş yavaş geri dönen hastaya 2009 yılında bir kez daha epidural steroid uygulandı. Hasta bu uygulamadan yine yarar gördü ve 3 ay rahat etti. Ancak daha sonra semptomları geri döndü.
    Hastaya 2010 yılında üçüncü kez epidural steroid uygulandı. Hasta bu uygulamadan kısmi bir yarar gördü ve bu iyilik ancak 1 ay sürdü. Hastaya kilo vermesi, yoğun bel egzersizleri yapması, tüm bu önlemlerle düzelme olmazsa cerrahi önerileceği söylendi.
      Hasta 2011 yılında aynı yakınmalarla tekrar başvurdu. Önerilerimiz üzerine yaklaşık 10 kilo veren ve yoğun bir egzersiz programıyla bel ve karın kaslarını güçlendiren hasta çeşitli defalar fizik tedavi de görmüştü. Tüm bu önlemlere rağmen günlük yaşantısını zorlukla sürdürmesine yol açan ağrıları olması ve düzenli olarak ağrı kesici kullanmak zorunda kalması üzerine cerrahi kararı alındı. Cerrahiden önce yapılan incelemeleri aşağıdadır.

Lomber dejeneratif skolyoz
Nötral (a), sağa eğilme (b) ve sola eğilme (c) AP direkt grafiler lomber bölgede açıklığı sağa bakan dejeneratif skolyozu göstermektedir. Sağa eğilmede L1 vertebrası L2 üzerinde yana doğru kaymakta (translasyon) ve rotasyon belirginleşmektedir.Skolyozun derecesi önceki incelemeye oranla belirgin şekilde artmıştır.

Ameliyat

Hastaya nöral bası ve foraminal stenoz olan L3-L4 ve L4-L5 seviyelerinde diskektomi ve foraminotomi ile dekompresyon ve T12-L5 transpediküler stabilizasyon uygulanarak deformitesi düzeltildi ve stabilize edildi. Otojen ve allojen kemik greftleri konularak posterolateral füzyon hedeflendi. Ameliyat sonrası resimler aşağıda sunulmaktadır. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hastanın yakınmaları büyük oranda düzeldi. Halen takipte olan hasta, postop 4. ayında günlük yaşantısını sorunsuz olarak sürdürmekte ve ağrı kesici kullanma gereksinimi duymamaktadır. Hasta halen takibimiz altındadır.


Dejeneratif lomber skolyoz - Postoperatif
Ameliyat sonrası direkt grafiler skolyozun düzeltilerek omurgada stabilite ve balansın sağlandığını göstermektedir.


Yorum

Bu hasta başlangıçta çeşitli konservatif tedavi yöntemleriyle izlenmiştir. Epidural steroid uygulamaları semptomatik iyileşme sağlamış, ancak her enjeksiyondan sonra elde edilen iyilik süresi gittikçe kısalmıştır. Bu, pratikte sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Bu süreç zarfında skolyoz ilerlemiştir. Konservatif tedavi spinal dejeneratif hastalıklarda temel rolü oynasa da bazı hastalarda cerrahiden kaçınılamaz. Nöral basının olduğu ve/veya omurga stabilizasyonun egzersiz programları ve kilo vermeye rağmen gittikçe bozulduğu hastalarda cerrahi gereklidir. 
 

 

 


cumhurkilincer.com'u  izle ve paylaş!  Bookmark and Share


Anasayfa | Özgeçmiş | Yayınlar Haberler | Bağlantılar | Nöroşirürji | Spinal Cerrahi | Hidrosefali
Olgular
English


© Copyright 2008+ cumhurkilincer.com. Yasal bildirimler.