Multipl torakolomber kırık (Ocak 2020 Olgusu)


55 yaşındaki erkek hasta 5 gün önce geçirdiği iş kazası sonrasında yatırıldığı hastaneden sevkle getirildi. Yapılmış olan lomber direkt grafi, BT ve MRG incelemerinde görülen T11 ve L1 kırıklarına yönelik cerrahi önerilmişti.

multipl-torakolomber-kirik-olgu-1

multipl-torakolomber-kirik-olgu-2

(Direkt grafi, BT ve MRG incelemelerinde T11 ve L1 vertebralarında yükseklik kaybı görülmektedir. T11'deki yükseklik kaybı daha belirgin ve %50'ye yakındır. BT kesitleri T11 seviyesini içermemektedir. Üst ortadaki (B) T1 sekanslı MRG incelemesinde L5 vertebra korpusu üst yarısında da kırık olabilecek bir hipodansite vardır. İncelemede STIR sekansları eksiktir).


İmmobilize edilmiş olan hastanın genel durumu iyi, vital bulguları stabil ve nörolojik muayenesi normaldi. Yaygın ve şiddetli sırt ve bel ağrısı vardı. Fizik muayenesi sırt ve belde basmakla hassasiyet dışında normaldi. Lomber MRG incelemesinin eksik (STIR sekanssız), T11 vertebrasının kırık ve tüm sırt bölgesinin ağrılı oluşu nedeniyle yeni torasik ve lomber MRG yaptırıldı.

multipl-torakolomber-kirik-olgu-3

(Torasik ve lomber MRG incelemelerinde, en belirgin olarak STIR sekanslarında olmak üzere (B ve C) toplam 8 vertebrada kırık görünmektedir: T2, T3, T4, T6, T9, T11, L1 ve L5.
T11 seviyesinde ayrıca, arka elemanlarda kırık ve kısmi ligaman hasarı görülmektedir (B, kalın ok).

Toplam 8 vertebrada kırık saptandı (T2, T3, T4, T6, T9, T11, L1 ve L5). Hasta ve yakınlarıyla görüşülerek cerrahi kararı verildi.

AMELİYAT

Postoperatuvar MRG

Hastaya T9 ve L1 vertebralarına kifoplasti (6'şar ml metilmetakrilat) ve T10-11-12 vertebralarına transpediküler stabilizasyon uygulandı. Laminalar ve fasetler üzeri kısmi dekortike edilerek füzyon artırıcı (Ca-fosfat granül) materyal ve alandan alınan otojen kemikler serildi. T11 laminası ve faset ekleminin iki yanlı kırık olduğu görüldü. Laminektomi yapılmadı.
Kırık bulunan diğer vertebralar olan T2,T3,T4,T6 ve L5 vertebralarına işem uygulanmadı, takibe alındı.
Hasta cerrahinin ertesi sabahı TLSO ile sorunsuz olarak moblize edildi ve postop ikinci gün taburcu edildi. Kısa dönem takipte bir sorunu yoktur.
 
 

 

 


cumhurkilincer.com'u  izle ve paylaş!  Bookmark and Share


Anasayfa | Özgeçmiş | Yayınlar Haberler | Bağlantılar | Nöroşirürji | Spinal Cerrahi | Hidrosefali
Olgular
English


© Copyright 2008+ cumhurkilincer.com. Yasal bildirimler.